Spring til indhold
Menu

1896-05-14

Afsender

Georg Achen

Modtager

Emil Hannover

Transskription

14 Maj 96
Lindevangen 10 B. –
Kjære Hannover,
Mindestenskomitéen vil gjerne
laane Deres Tegning af Slott
Møller, fra den fri Udstilling.
Hvis De gjør os den Tjeneste
at overlade os den, bedes De
sende Lemeyer (Akademiets
Sekretair) et Par Ord, samt
tilføje Assuranceværdien. –
Maaske kan vi hente den,
med det Andet vi skal have
naar den Fri slutter? –
Jeg har i dette Øjeblik
læst Deres Kritik af mine
Billeder, hvor jeg ser, at
De gjør Dem stor Flid, for
at se saa elskværdigt, som
muligt paa mig
skriv dog løs! Deres
Kritikerstilling forlanger Deres
Mening, uden Hensyn til Bekjendt-
skabet imellem os. –
[2]
Hvad den ulyksalige Morten
angaar, saa var jeg allerede færdig
med ham, efter kun at have
malet faa Gange paa Billedet,
jeg indsaa hurtig hvor overfladisk
den Opgave laa, og da
Billedet, længe før Udstillingen,
stod færdigt hjemme hos
mig, maatte jeg stille det
bort, saadan irriterede hans
nederdrægtige Grin mig.
Jeg kan ikke se det nu, uden
at faa Kvalme – virkelig
Kvalme, saa jeg maa skynde
mig bort. – Det værste er,
at jeg er kommet til at se
skævt til Fyren selv, han
ser nemlig saadan ud, som
Billedet. –
Jeg har indset at den – lidt
paa forkjælede Hjærtensgodhed,
som er det eneste Karaktermærke
Manden udtrykker, ikke berettiger
en stor Portraitgjengivelse. –
[3]
Jeg flygter ligeledes i lange Spring
for Puplikums Omarmelse, og
jeg kan forsikre Dem om, at
der ingen gjensidig Glæde
er imellem det fede savlende
Uhyre og mig over mine
Billeder. –
Men – trods, den at jeg
alligevel ikke holder af et eneste
af mine Malerier, og alle mine
Arbejder ere bliver mig, sørgeligt nok, helt
Interesseløse, ja helt lige
gyldige, naar jeg slipper dem,
saa haaber jeg dog en Gang
at gjøre noget Godt
Hils Deres Kone
Deres
G Achen

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 55. EH 0049 G. Achen til E. Hannover 1896-05-14 1 Kasse 55. EH 0050 G. Achen til E. Hannover 1896-05-14 2 Kasse 55. EH 0051 G. Achen til E. Hannover 1896-05-14 3