Spring til indhold
Menu

1923-03-25

Afsender

Toni Möller, Bertha Wegmann

Modtager

Ruth Irmelin Lange-Müller

Dokumentindhold

Wegmann beder Irmelin om fremmøde i atelieret til første modelsidning til et portræt. Möller gentager anmodningen og tilføjer oplysninger om Wegmanns niece, Ellen Rosenberg.

Transskription

25 Marts 1923.
Damehotellet
Gl. Mønt I
 
 
Kjære Frøken Irmelin!
 
Tak for Deres Brev, det var jo deiligt at De kan komme paa Tirsdag, men husk paa at De maa have den blegrøde Kjole naar De skal prøve Stilling og kan De naae det, naar De først kommer Aftenen iforveien? Skulde det kunne lade sig gjøre, var det jo bedst, men ellers venter jeg Dem Onsdag. Jeg glæder mig til at begynde. Altsaa paa snarligt Gjensyn ½11
Deres hengivne
B. Wegmann.
 
[tilføjet af Toni Möller:]
Kjære Frøken Irmelin,
Frk W ved godt at De rejser videre efter Onsdag, hun vil kun saa gjerne kunde vælge & forberede Lærredet, derfor maa hun have Dem op den ene Gang inden hun (i April) tager fat for Alvor.
Hjertelig hilsner
T. Ag. Møller
 
[2]
 
Ellen R. har faaet Frk Wilchens[?] Brev, takker saa meget. Men desværre er det ikke noget for hende, hun har været der[?] (det er jo ved Saunte, Frk W kjender det ogsaa lidt) men det er ret dyrt & Ellen syntes ikke saa særlig om forskjellige Ting der. Det var Synd. Men hun faaer[?] sikkert vanskeligt[?] noget, det[?] Skind.
T.Ag.M.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Den Hirschsprungske Samling
25.3.1923, BW til Irmelin 25.3.1923, BW til Irmelin2