Spring til indhold
Menu

1923-03-19

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Ruth Irmelin Lange-Müller

Dokumentindhold

Wegmann beder Irmelin om fremmøde i atelieret, så hun kan efterprøve lys og positur til Irmelins portræt.

Transskription

19 Marts 1923.
Telefonen er Central 94,94
 
Kjære Frøken Irmelin
Efter Løfte underretter jeg Dem om, at jeg kan begynde Deres Billede, som jeg glæder mig meget til. Nu er det den allerbedste Tid, inden Solen staaer altfor høit paa Himmelen, senere, hen, i Mai, vil den skinne ind i Atelieret og genere mig meget, og jeg maatte da igjen opsætte det til October. Hvis De altsaa kan, vilde jeg hermed bede Dem om at komme i morgen Tirsdag for at jeg kan vælge Stilling og Lærred[e]ts Format. Kan De komme 10½ vilde det passe mig storartet, kan De ikke komme, beder jeg Dem lade mig det vide telefonisk inden 10. Maaskee det dog er bedere at sætte 11½, da jeg kun skal see Stilling og Belysning og først begynde at male paa Onsdag. Altsaa
[2]
nu venter jeg at høre fra Dem.
Med venlig Hilsen
Deres hengivne
B. Wegmann.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Den Hirschsprungske Samling
19.3.1923, BW til Irmelin 19.3.1923, BW til Irmelin2