Spring til indhold
Menu

29.10.1915

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Louise Melchior

Dokumentindhold

Wegmann har været tavs, fordi hun har haft travlt med at male Portræt af ingeniør og folketingsmand Holger Aagaard Hammerich, som Frederiksborgmuseet ønsker i kopi. Hun har også malet Lille pige med sølvræv. Hendes nevø, Ivar Rosenberg er blevet gift. Hun skal besøge August Saabye.

Transskription

29 October 1915.
 
Kjære Louise!
 
Du tænker da at jeg er baade død og begravet, men det er bare Flid og jeg kan nu godt sige hvad det er jeg har malet, men du veed det vel, man kan jo ingen Hemmeligheder have. Altsaa afdøde Folketingsmand Hammerichs Portrait, meget stort Knæstykke, det blev lige færdigt 1½  Dag inden han døde. Nu har jeg malet et Knæstykke af en lille Pige med en hvid Pels, cand jurs Mollerups lille Datter, det er ogsaa færdigt. Et meget anstrængende Arbeide, som jo Børn altid er, men for resten var hun meget sød af et Barn paa 5 Aar at være. Saa har Ivar haft Bryllup. Du kan jo forstaa at jeg maatte hænge i
[2]
og saa kan der ikke være Tale om at være med Mennesker, det var godt nok med det Bryllup.
Saa kom der næsten hver Dag nogen der skulde see paa Hammerichs Billede, Familien bestaaer jo af 9 Medlemmer og saa Bestyrelsen for Carl Lunds Fabriker, som ogsaa kom dryppende efter hinanden. Desuden kom der ogsaa Bestyrelsen af Frederiksborg der vil have Billedet gjentaget til Slottet, ogsaa dryppende, saa du kan tro jeg var Kaput efter alt det. Nu maa jeg altsaa kopiere Hammerich, og det har Hastværk, men Ivar har faaet Lov at hjælpe mig. Idag
[3]
er jeg inviteret hos gamle Saabye som jeg har forsømt ganske frygteligt, jeg mødte en Dame her i Elevatoren der fortalte at han var saa bedrøvet over at jeg heelt havde opgivet ham, men jeg kan ikke, jeg er jo et gammelt Mageligt Menneske der kun endnu har Kræfter til at male, og det er da godt det.
Men I, vil I da blive paa Landet hele Vinteren? Saa længe har I da aldrig været i Taarbæk. Jeg længes efter at see Eder, det har jeg da endnu Tid til. Kommer I ikke engang til Byen, saa kunde I komme i mit Atelier og see mine nye Arbeider. Carl siger at du har det godt, det glæder mig
[4]
meget. Er Griegs endnu hos Eder? I dag er det et vidunderligt Veir. Hvis jeg ikke skulde have været hos Saabye, var jeg kommen et lille Svip til dig. Imorgen er det min Modtagelsesdag, der har anmeldt sig en Deel Mennesker for at see paa den lille Pige, Søndag skal jeg til Anna og Mandag skal jeg begynde paa Kopien, saa du kan see hvorledes det gaaer med min Tid. Dog nu farvel kjære, du glæder dig vel over min Flid, og jeg har flere Bestillinger endnu. Hils Harriet saa mange Gange ogsaa Griegs hvis de er der og vær kjærligt hilset og omfavnet af din gamle Ven Bertha.

OversættelseFakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
Taarbæk
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, Acc. 1988/44
1915, 29.10., BW til Louise Melchior Page 1 1915, 29.10., BW til Louise Melchior Page 2 1915, 29.10., BW til Louise Melchior Page 3 1915, 29.10., BW til Louise Melchior Page 4