Spring til indhold
Menu

6.5.1915

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Louise Melchior

Dokumentindhold

Wegmann er blevet omtalt positivt i en avis og glæder sig over det. Hendes portræt af Stiftamtmand, Kammerherre Carl Vilhelm Johannes Dreyer bliver andet sted omtalt som "imponerende dygtigt", og Wegmann mener, at det er ironisk ment.

Transskription

Frøken Louise Melchior
Høibroplads 21
Kjøbenhavn K
 
Kjære Louise!
Tak for dit Brev og Kort der har glædet mig meget. Det var da engang en pæn Omtale, netop af den Slags jeg er mest glad for. Det er ligefrem som om jeg følte mig yngere
[2]
ved at læse den. Den ligger saadan paa Komoden at jeg altid kan faa mig en lille Bid af den. I Nationaltidende stod der om Dreyers Billede. “Som man kunde vente sig, imponerende dygtigt.” Men da jeg veed at Dygtighed i Henhold til min Produktion betyder et Skældsord, kunde den ikke glæde mig. Jeg har det meget bedere, men siden igaar begynder Smærterne igjen, bare fordi jeg skrev et langt Brev angaaende Hanna Baucks Arv.
Jeg kommer i disse Dage Hjæm da min Søster har leiet sin Villa ud til den 10de dennes. Paa snarligt Gjensyn og med venlig Hilsen fra min Søster.
Din trofaste Bertha.
Mange kjærlige Hilsener til Harriet.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af postkortets poststempel.
Rungsted
København
Harriet Melchior, Anna Seekamp
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, Acc. 1988/44
6.5.1915, 1 6.5.1915, 2