Menu

1908-03-09

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover
øv. th.:] Rohde
 
9 . III . 1908
Nybrogade . 12
   K
 
Kjære Ven. 
 
Ja, nu er det altsaa overstaaet; og alt er 
gaaet mere end upaaklageligt, egentlig gan-
ske ovenud. Vi lever her paa Bjerget
i disse Dage i en sand Avisrus, medens
Virakken drypper — nej skyller ned over os;
ja jeg er allerede saavidt, at jeg begynder
at ahne Tømmermændene og en ubehagelig
Opvaagnen til en nøgtern Virkelighed. 
— Men inden de kommer — Tømmermæn-
dene — maa jeg takke min trofaste Ven
og Medarbejder. Tak kjære Hannover, 
for Deres varme Interesse for min Virksom-
hed og for det Arbejde, De gjør for at skaf-
fe den Anerkjendelse. 
   De siger, at De ikke nu ved denne Lej-
 
[2]
lighed har bestilt noget, og saa er det dog
Dem, der har udrettet alt, saaledes, at jeg ik-
ke kan tænke mig det bedre, lige til Eftermæ-
let, som jeg jo ogsaa mærker, at De har sørget
godt for. 
   
   Jeg bliver naturligvis ikke svimmel af, at Na-
tionaltidendes, Berlingskes, “Vort Lands” o.a.s
Medarbejdere finder mit Arbejde udmærket. 
Disse Folk har selvfølgelig lige saa lidt For-
stand paa det, som paa alt det andet, de
skriver om imellem Aar og Dag, men det
trykte Ord har nu en praktisk Værdi, som vi
ikke bør kimse ad — Mad og Drikke skal der
jo til; det ved vi jo som fornuftige Mennesker. 
 
   Jeg haaber nu, at heller ikke De maa fortryde
det Arbejde og den Tid, De ved denne Lejlighed 
har anvendt og beder Dem endnu engang om
at modtage en hjærtelig Tak fra min Hustru
og Deres hengivne Ven
Johan Rohde
 
Vi beder begge om at hilse Konen.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Den Hirschsprungske Samling