Spring til indhold
Menu

1908-10-04

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover
øv. tv., vertikalt:] Rohde
 
4 . X . 08.
Sønderho
   Fanø
 
Kjære Ven. 
 
Jeg skynder mig med i al Korthed at sende Deres Artikel
tilbage. Tusind Tak for den som for Brevet. 
Jeg synes Artiklen er udmærket, og vi har læst den med den
største Interesse. De skal snart faa et ordentligt Brev,
men jeg turde ikke vente til jeg fik bedre Tid. 
 
Vi har det i det hele taget [Gabriele er i Øjeblikket lidt for-
kjølet]* godt her, haaber det samme er Tilfældet hos
Dem. Vi sender Dem selv venlige Hilsner.
Deres hengivne
Johan Rohde
 
Gjør endelig Alvor af at klapse Matthiesen af!
 
*Skarp parentes sat af J. R. 

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
Fanø
København
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 87. EH 0303 J Rohde til E Hannover 1908-10-04