Spring til indhold
Menu

1908-10-13

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover
øv. tv., vertikalt:] Rohde
 
13 . X . 1908
Sønderho
   Fanø
 
Kjære Ven. 
 
   De maa naturligvis meget gjerne faa den nævnte Tegning,
om den ellers findes — jeg skal nu bede min Søster lede efter
den — , men jeg troer nok, at Grunden til, at De ikke fik
den i sin Tid var den, at den var meget daarlig; og jeg troer
slet ikke den egner sig til en Carstens-Bog, da den mere frem-
stiller andre Grave end Carstens’s, der jo forresten er saa flov
og banal at der vanskelig kan tegnes noget smukt efter den. 
— Nu skal jeg imidlertid se, om jeg kan faa den fundet,
og saa sende Dem den, hvis der blot er den mindste Mulig-
hed for, at den kan benyttes, hvilket jeg betvivler. 
   Jeg ved ikke hvor gammel Deres Lithografi er, men De ved
jo at Tydskerne har bagved den oprindelig flade, fladtliggende 
Sten [lig den paa Shelleys og Hauchs Grave]* opsat et al-
mindelig Kirkegaardsmonument med Medaillon
og tysk Indskrift.
[Tegning af gravsten]
   Ja skriv saa snart lidt om, hvordan De lever.   Vi her har
det udmærket og har i fuldt Maal nydt dette enestaaende Efteraar. 
Hilsen til Konen og Dem selv fra os
Deres hengivne
Johan Rohde 
 
*Skarp parentes sat af J. R.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
Fanø
København
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 87. EH 0304 J Rohde til E Hannover 1908-10-13