Spring til indhold
Menu

1905-01-10

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Transskription

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover
øv. th.:] Rohde
Kære Rohde.
Skulde De ikke De og Deres Frue
have Lyst til at drikke Deres
Aftenthé paa Vesterbrogade 56
første. Lørdag Aften (— ikke for
nær ved Sengetid)? .................. Da
vi under de forhaandenværende Omstændigheder
dog ikke (kan) “gøre Selskab” for Dem (som hvad/ vi jo
burde) jeg vil med ikke skjule for
Dem .............................................
.............................................................
benytter vi Lejligheden til at bede Dem
(og Deres Frue) ganske solo......... , — i Haab om en
Passiar i Lighed med gamle Dages.
Send mig venligst et Ord, om De
reflekterer paa Forslaget.
10/1.05

Fakta

Brevudkast
Dansk
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 87. EH 0159 J Rohde til E Hannover 1905-01-10