Spring til indhold
Menu

1905-03-17

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover
øv. th.:] Rohde
17.III.1905
Nybrogade . 12
K
Kjære Ven.
Tak for Deres Brev fra forleden. Det gjorde
os ondt at høre, at De netop nu paa
dette vanskelige Tidspunkt skulde blive plaget
med andre Bekymringer. De forstaar maa=
ske nok, at ingen af os personlig har hørt
til dem, men vi véd jo ikke, hvad det
kan blive til, forhaabentlig kommer De
godt over det.
Hvor gjerne vi end vilde besøge Dem, beder
jeg Dem dog om ikke under disse Forhold
at tænke paa at se os, da De naturligvis
nu befinder Dem begge bedst ved at være
i Ro; lad os derimod med et Par
Ord vide, hvordan De har det. —
[2]
venlige Hilsner og gode Ønsker fra
min Hustru og mig til Dem begge
Deres hengivne Ven
Johan Rohde

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 87. EH 0162 J Rohde til E Hannover 1905-03-17 1 Kasse 87. EH 0163 J Rohde til E Hannover 1905-03-17 2