Spring til indhold
Menu

1905-03-09

Afsender

Niels Skovgaard

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: N. Skovgaard
Karlsberg, Hillerød 9 . 3 . 05.
Kære hr. Hannover!
Jeg lader boghandlerne Lehmann
& Stage sende Dem en afhandlig [!],
som jeg har skrevet, og som handlr [!]
om en ny opstilling af vestgavlens gruppe
fra Zeustemplet i Olympia.
De har fra først af stået på den listen
over de, som jeg vilde sende den til, for
det var min mening, at De i hvert til-
fælde skulde have den, men nu melder
det spørsmål [!] sig, hvordan skal jeg
få den udbredt, og der trænger jeg
rigtignok til, at fok [!] hvis navne har
vægt, vilde anmelde den. Vil De
gjøre mig den tjeneste, at læse den igen-
nem og se, om De ikke skulde få
lyst til at anmelde den, De vilde
derved gjøre mig en stor tjeneste.
Tingen er mig en hjertesag, jeg har,
[2]
fra jeg først lærte de to gavlgrupper
at kende, været meget betagen af dem,
og men det er vist temmelig få, som
ser på dem som jeg. Heri er man
nu tildels undskyldt, ved det, at de
aldrig har været rigtig opstilte, og der-
for ikke har kunnet virke ved deres
komposition. Kunde nu mit lille
værk skrift bidrage til, at verden fik øjnene
op for, at vi i de værker ejer en 1ste
rangs kunstner, så vilde jeg være meget
lykkelig derved, men en nødvendig
betingelse herfor, er det jo, at verden
overhovedet lærer mit arbejde at kende.
Jeg vilde helst have, at det blev i ”Poli-
tikken” Deres anmeldelse kom, og den
har De vist også adgang til. Ellers
mener boghandleren, at der også helst måtte
komme anmeldelser i ”Berlingske Tidende”
og ”Nationaltidenden” og desuden i ”Tilsku-
eren”. Dette sidste synes jeg selv er et
godt sted, men der tror jeg nok, at jeg
[3]
kan få en anmeldelse fra en anden hånd.
Vil De have den godhed, at lade mig
vide, om jeg kan vente en anmeldelse
fra Dem.
Deres
Nils [!] Skovgaard
E. S.
En omtale i avisen må ikke gærne
komme frem, før bogen er i handelen,
og det varer vist nogle dage, så jeg
beder Dem ikke indsende noget før
den averteres.

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 89. EH 0169 N Skovgaard til E Hannover 1905-03-09 1 Kasse 89. EH 0170 N Skovgaard til E Hannover 1905-03-09 2 Kasse 89. EH 0171 N Skovgaard til E Hannover 1905-03-09 3