Spring til indhold
Menu

1905-04-28

Afsender

Kristian Zahrtmann

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Zahrtmann
Scene fra Chr. VII Hof. 1772.
Chr d. VIIde, Dronningen, Princesse
Lovisa Augusta, Struensee og en Hof-
Dame.

Kære Hr. Hannover! Ja, jeg aner ik-
ke, om De har en Doktor- eller anden
Værdighed. Tilgiv mig, men det er Man-
den i Dem, jeg holder af. Jeg synes ik-
ke, der bør staa Andet eller Mere. Det
Kongen sidder med i Haanden er et Fi-
cellier, h[v]ormed han laver en Vugge til
et Speil etc.

Efts. Det Allerværste er at jeg ikke hu-
sker om det er Lovise Augusta eller
Fredrik 6te, der sidder paa Skødet,
dog tror jeg, det er den første. Jeg synes
det bør være Lovisa. Men Dommen
staar til Dem.
Imorgen rejser jeg til Bornholm, er
her fra Tirsdag – Fredag den 25de, tager da
til Italien. Skal vi ses dernede?
Levvel. Deres heng. Kristian Zahrtmann.

Omtalte genstande

Fakta

Brev
Dansk
Dokumentet er udateret, men papir og blæk peger på, at det har været vedlagt brevet dateret 28. april 1905 fra Zahrtmann til Hannover.
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 94. EH 0273 Kr. Zahrtmann til E. Hannover formentlig 1905-04-28