Spring til indhold
Menu

1905-05-14

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover
øv. th.:] Rohde
  1. V . 1905 Nybrogade. 12 .
Kjære Ven.
Forrige Lørdag var jeg paa Vejen ud til Dem
for at takke Dem for det smukke Brev, De
sendte mig og snakke lidt med Dem inden
Afrejsen. Jeg traf imidlertid paa Vejen Erik
H., der ogsaa agtede sig til Berlin og derfor
maatte han et og andet at vide, og blev
saa bragt ganske ud af min Bane.
— Nu har jeg været i Berlin og skal
en af Dagene komme ud til Dem og
fortælle Dem mine Indtryk. I Dag
blot disse Ord for at opfordre Dem til,
om Deres Artikel er i Begreb med at gaa
i Trykken, da, at vente udsætte Trykningen,
til De har talt med mig. Forresten
synes jeg, at Deres Bedømmelse af Menzel
er ganske rigtig; men Grønvold har na-
turligvis proppet mig med Menzelliana
og et og andet Træk, han har meddelt mig,
[2]
vil maaske stille Mennesket Menzel i et lidt
andet Lys.
Jeg skulde være kommet i Dag, om jeg ikke
efter den meget anstrængende Uge var vaagnet
med en grim Hovedpine.
Haaber at Deres Hustru nu er helt
rask. mange venlige Hilsener til
Dem begge fra os
Deres hengivne
Johan Rohde
Menzel-udstillingen varer Maaneden ud, og
De bør naturligvis tage ned og se den.

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 87. EH 0179 J Rohde til E Hannover 1905-05-14 1 Kasse 87. EH 0180 J Rohde til E Hannover 1905-05-14 2