Spring til indhold
Menu

1905-03-01

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover
øv. th.:] Rohde
1 . III . 1905
Nybrogade 12
K
Kjære Ven.
Om De har Lyst til at være Medlem af det
i indlagte omtalte Selskab og ikke ad anden Vej
har modtaget Opfordring, vil jeg spørge Dem,
om jeg ikke skal indmælde Dem og Deres
Hustru. —. Grunden til, at De først i den elvte
Time hører derom [jeg antager da ikke det er
for sent]* er ikke den, at vi først har henvendt
os til andre, men den, at vi først i Dag efter,
at jeg havde talt med et Medlem af Selskabet
i en Sporvogn og faaet at vide, at der vare
andre end Philologer der havde indmeldt sig/, selv
har bestemt os til at gaa ind.
De ved maaske, at Indbyderne vare G. Brandes
Heiberg, Høffding, A. Drachmann og Gertz.
venlig Hilsen til begge; i Haab
et bejaende Svar
Deres hengivne
Johan Rohde
*Skarp parentes sat af J. R.

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 87. EH 0169 J Rohde til E Hannover 1905-03-01