Spring til indhold
Menu

1905-02-22

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover
øv. th.:] Rohde
22 . II . 1905 .
Nybrogade 12
K
Kjære Ven
Tak for Kortet. Jeg saa igaar et
Hæfte af “dansk Malerkunst” og troer der-
efter, at mit Billed fra Ribe (Galleribilledet),
saafremt De bruger nævnte Værks Clichéer,
er at foretrække til Deres Bog. De to
andre Gjengivelser synes mig meget daar-
lige, hvilket er mig saa meget mere paa-
faldende, som Billedernes enkle neutra-
le Toner og temmelig glatte Behandling
maatte begunstige Reproduktionen i høj
Grad. De staar i Bogen døde og slappe
i Valøren, synes De ikke?
Et Poste-restante Kort, jeg efter Opfor-
dring sendte Hr Avenard til Stockholm,
er i Dag kommen retour.
Venlig Hilsen
Deres Johan Rohde
Er De saa Græker?

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 87. EH 0167 J Rohde til E hannover 1905-02-22 1 Kasse 87. EH 0168 J Rohde til E hannover 1905-02-22 2