Spring til indhold
Menu

1905-02-20

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover
øv. th.:] Rohde
20 . II . 1905 .
Nybrogade . 12
K
Kjære Ven
Jo, jeg har et udmærket Fotografi efter
Willumsens Buste; men det er i Øjeblikket
hos Cassirer i Berlin. Jeg venter det
meget snart tilbage, og De kan da
faa det. Er det Dem ikke muligt
at vente, ejer Riise (Yorcks Passage)
Pladen, og De/ kan altsaa der faa et
Aftryk.
Tak fordi De vil have et Billed med
af mig i Deres Bog — ja det, De
nævner, er maaske det bedste. Jeg
[2]
ved ikke om det lille Ribe-Billed fra Galleriet
var at foretrække. Det kan De vist bedre
end jeg bedømme.
Venlige Hilsner til Dem og Deres Kone
herfra
Deres hengivne
Johan Rohde
Det er sandt, jeg har modtaget et Brev fra
en Franskmand, en Hr. Avenarde, som
beder mig om en Samtale; han skriver mig
til, om jeg eventuelt igjennem Dem vil
lade ham vide, om jeg kan modtage ham.
hvis De skulde se ham eller komme i Forbin-
delse med ham, vil De da sige ham, at han
vil kunne træffe mig paa Torsdag d. 23 Kl. 12.
Kan han kun en anden Tid, maa han Dagen
i Forvejen underrette mig om, naar han vil komme,
[3]
at han kan være sikker paa at træffe mig.

Fakta

Brev
Dansk
Kasse 87. EH 0164 J Rohde til E Hannover 1905-02-20 1 Kasse 87. EH 0165 J Rohde til E Hannover 1905-02-20 2 Kasse 87. EH 0166 J Rohde til E Hannover 1905-02-20 3