Spring til indhold
Menu

1905-02-06

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover
øv. th.:] Rohde
6.II.1905
Nybrogade . 12
K
Kjære Ven.
Hermed Deres Hæfte af [“]Samtiden[“] tilbage.
Jeg skrev i sin Tid til Aubert, da jeg havde
modtaget hans Artikel og beklagede, at han
havde skrevet den, da den sikkert vilde skaffe
ham Fortræd; skjønt der i mit Brev var
et direkte Spørgsmaal en anden Sag vedrøren-
de, har jeg ikke hørt fra ham, og han har
da muligvis følt sig krænket; De har
vel ikke hørt fra ham om denne Sag.
— Jeg har i Dag modtaget en Opfordring
til at indtræde i en eventuel “Grækerforening”.
jeg vilde gjerne vide, om De gaar ind i
den; jeg gaar nemlig ud fra, at De ogsaa
er bleven opfordret. —
[2]
Det var det. Maa jeg saa til Slut — da
jo ingen kan vide, hvorlænge det kan vare
inden vi ses igjen — takke Dem for den For-
nøjelse, De har forskaffet mig ved Deres lille
Afhandling om Saly. Det var — synes det
mig — en i alle Henseender fortrinlig lille Artikel,
som kun havde én Fejl, at den stod i det
dumme Blad.
Og saa Tak for sidst — min Kone kan ikke
glemme saa hyggeligt, vi havde det hos Dem.

Med Hilsen herfra til Deres Hustru
Deres hengivne
Johan Rohde

Fakta

Brev
Dansk
Kasse 87. EH 0160 J Rohde til E Hannover 1905-02-06 1 Kasse 87. EH 0161 J Rohde til E Hannover 1905-02-06 2