Spring til indhold
Menu

1905-01-09

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover
øv. th.:] Rohde
9 . I . 1905 .
Nybrogade . 12
Kjøbenhavn
Kjære Ven.
Tak for Deres smukke og kloge Af-
handling om Schwind. Om det netop
ikke er derfor, at De beder om Adres-
sen, vilde jeg blot sige Dem, at
Grønvold sikkert vilde blive meget
glad ved et Særtryk.
Hans Adresse er: _14 Hohenzollernstrasse
W. Berlin _
Indlagt en pinlig Artikel af [af] Aubert;
Den De talte om; paa Konvolutten
stod ogsaa Deres NavnX, men ellers
intet. De har maaske læst den
——
XFor det Tilfælde, at De korresponderer med
ham, nævner jeg det.
[2]
Venlig Hilsen herfra til
Hustru og Dem selv
Deres hengivne
Johan Rohde

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 87. EH 0157 J Rohde til E Hannover 1905-01-09 1 Kasse 87. EH 0158 J Rohde til E Hannover 1905-01-09 2