Menu

1904-08-04

Afsender

Rasmus Christiansen

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[i Hannovers hånd med blyant:]
Christiansen
Louiselund ved Mariager
d: 4 Aug 1904
Kære Hannover!
Jeg var kun i Byen et Par
Dage for at ordne noget ved en
Vogn i Haandværkertoget. Jeg fik
først Deres Kort da jeg kom
tilbage hertil i Gaar Eftmd: fordi
al min Post dirigeres herover
fra Posthuset uden at sendes
til Holbergsgade. Jeg vilde gærne
have talt et Par Ord med Dem
for at høre hvorledes De og Deres
Familie befinder sig og jeg satte
mig derfor udenfor Hotel Bristol
for om muligt at kapre Dem naar
De var sluppen fra de Herrer som
De gik sammen med, men De slap
mig af syne uden at min Hensigt
lykkedes. Vi bor i et Hus med en dejlig gammel
Frugthave lige uden for Mariager og
[2]
vi agter at blive her foreløbig til
1ste September. Siden 1ste Juli har
vi nydt godt af den enestaaende
Sommer, gid det maa vare ved.
Drengen trives storartet og min Kone
tilbringer det meste af Dagen i et Kirse-
bærtræ eller i Stikkelsbærrene. De har
det forhaabentlig ogsaa dejligt ude i
Bagsværd og hypper Deres Kartofler
i Fred naar De er fri for Museums-
tjenesten. Jeg traf Rohde i Byen
og talte med ham, han har jo desværre
været ret alvorlig syg i Paris og var
nu nylig kommen hjem, noget
tidligere end paatænkt. Nu vilde
han blive i København foreløbig.
Har De set noget til ham?
Slott-Møller saa jeg en Dag
fare forbi i en Droske, men jeg
aner forøvrigt ikke hvor han eller
Konen opholder sig.
[3]
Jeg har meget travlt med forskellige,
Kunsten ret uvedkommende Sager,
forøvrigt hænger jeg i med Illustratio-
nerne til “Krig og Fred” afvekslende med
at jeg maler en Ko i Tordenvejr.
Med mange Hilsener til Dem
og Familie fra min Kone og Deres
hengivne
R. Christiansen

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev
Louiselund, Mariager
Herdis Christiansen
Den Hirschsprungske Samling