Menu

1904-12-28

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Hannover
øv. th.:] Rohde
28 . XII . 1904
Nybrogade . 12
Kjøbenhavn
Kjære Ven.
Tak for det smukke Hefte, som De sendte
os til Julen.
Vi har haft megen Interesse af at gjøre
os bekjendt dermed og ere begge meget for-
bausede over de mærkelige Mennesker, De
fortæller os om, der slet ikke bryder sig om
Deres Børn.
Kom nu snart ned og se paa den lille
Pige, der bor her i Huset; hun er ikke af
van Dyck; men hun er en rar lille én,
der ikke er bange for fremmede.
Jeg troede jeg kunde have faaet Dem herned
en af disse Aftener, men saa gik min
Kone hen og forkjølede sig, saa hun maatte
[2]
gaa tilsengs, men kunde De nu ikke tænke
paa at drikke Deres The hernede engang i næste
Uge, hvilken Aften der passer Dem, blot vi
faar et Par Ord i Forvejen.
Foreløbigt glædeligt Nytaar for
Dem og Deres Hus
Deres hengivne
Johan Rohde

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling