Menu

1904-1905

Afsender

Niels Skovgaard

Modtager

Emil Hannover

Transskription

I venstre margen med blyant med Emil Hannovers hånd: N. Skovgaard
Onsdag.
Kære hr Hannover!
Hermed udtoget af Treus værk ”Olympia”. Jeg får
det naturligvis tilbage igen, når De har benyttet det?
Det er kun de nummererede sider som gælder.
Skulde jeg nævne noget, som jeg kunde ønske tilføjet i Deres
artikkel [!], så skulde det være en bemærkning om, at det vilde
være ønskeligt, om afstøbningerne på Kunstmuseet engang kunde
komme til at blive anbragt i større højde. Jeg lægger megen
vægt på, at de bør ses skråt franeden, og der er jo planer
om udvidelse af bygningen. Jeg har nævnt dette til Jacobsen,
og han sagde det intereserede [!] ham meget, at (han deler ellers
den gængse anskuelse, at figurerne er dårlige) men at der i
den tilbygning, som der var tale om, vilde der ikke blive så stor
højde, at figurerne kunde komme tilvejrs. Han er jo ellers
selv for at gården indrettes til skulptur, og så vilde der
jo både kunde skaffes højde og et fortrinligt lys.
[2]
Som figurerne står, står de jo yderlig slet, og spørgs-
målet om en anden anbringelse er altså på dagsordenen.
Her kunde jo så måske et ord, om at de burde ialtfald
noget tilvejrs, være på sin plads og måske virkelig
gjøre nytte.
Det var en forskrækkelig mange [!] joer jeg har fået anbragt
heri.
Deres
Niels Skovgaard.

Fakta

Brev
Dansk
Onsdag. Ingen yderligere datering fra skriverens hånd. I 1904 modtog NS støtte fra Carlsbergfondet til at arbejde med den afstøbning af Apollon-gavlen fra Zeus-templet i Olympia, som Carl Jacobsen ejede og havde deponeret i Afstøbningssamlingen, en del af det nuværende Statens Museum for Kunst. Det er de afstøbninger, der omtales i dette brev. I sensommeren 1904 rejste NS til Dresden for at se arkæologen Georg Treus opstilling af Apollon-gavlen på Albertinum. Det udtog af et værk af Treu, som NS omtaler i dette brev, har han sandsynligvis haft med hjem fra Dresden. I marts 1905 udsendte NS en redegørelse for sit ændringsforslag til opstillingen af gavlgruppen. Nærværende brev må altså være skrevet efter sensommeren 1904. Det fremgår, at Emil Hannover skriver på en artikel om afstøbningerne. Hvis den er en reaktion på NS’s ændringsforslag, er brevet skrevet i marts 1905 eller ret kort tid derefter.
Den Hirschsprungske Samling