Menu

1902-03-22

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Wegmann beklager, at hun hverken kan huske årstallet for sit Portræt af den svenske maler Jeanna Bauck, eller præcis hvornår det har været udstillet.

Transskription

22 Marts 1902.
 
 
Ærede Herre!
 
Fru Rubens Billede af den sortklædte Dame forestiller Malerinden Jeanna Bauck, der boer i Berlin men er af svensk Fødsel.
Naar Billedet er malet kan jeg med bedste Villie ikke huske. Jeg troer det var Aaret før vor store skandinaviske Udstilling her i Kjøbenhavn, og paa denne Udstilling var det her første Gang udstillet, efter at det overhovedet første Gang blev udstillet paa Pariser Salonen Aaret ifor veien. Det gjør mig ondt at jeg ikke kan give Dem nøiagtigere Oplysning, og at jeg maa uleilige Dem med selv at regne ud naar det har været, men jeg veed ikke engang hvilket Aar vor store Udstilling har været, da jeg desværre ingen Hukommelse har for Dato eller Aarstal.
 
Med megen Høiagtelse
B. Wegmann.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Jeanna Bauck
Den Hirschsprungske Samling