Spring til indhold
Menu

1902-11-05

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

KORRESPONDANCE-KORT
Til
[Med J. R.s håndskrift:]
Kunsthistoriker
Hr. Bibliothekar
Emil Hannover
56.3. Vesterbrogade
V Kjøbenhavn
[2]
[Med blyant, i Hannovers håndskrift
øv. th.: Rohde]
5 . XI . 1902
Silkegade 13.
Kjære Ven.
Tak for Deres Forsøg paa at træffe
mig.
Jeg har i disse Dage lagt mig for
Anker i mit Sovekammer som Følge
af Overanstrængelse paa min Hjemrejse.
Naar jeg kommer lidt til Hægterne igjen
skal De nok faa mit Besøg.
Med venlig Hilsen til Dem og Deres
Hustru
Deres hengivne
Johan Rohde

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 87. EH 0122 J Rohde til E Hannover 1902-11-05 1 Kasse 87. EH 0123 J Rohde til E Hannover 1902-11-05 2