Spring til indhold
Menu

1902-12-12

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Med blyant, i Hannovers håndskrift
øv. th.: Rohde]
12 . XII . 1902
Silkegade 13.
Kjære Ven
De er naturligvis lige velkommen, hvad De
end har paa. Men da jeg kun venter
et Par af mine allernærmeste Venner,
har jeg bedt D dem til at komme
i daglig Dragt.
Af den Omstændighed, at Tiden er ansat
saa sent som til 6 ½, og at jeg ikke
af Hensyn til Deres Bibliothek lige
saa kunde vælge en anden Dag,
maa De ikke lade Dem foranledige
til at tro paa store Arrangement.
Dag og Tid har været afhængig af en
Ven, som bor i Frederiksborg [?], der ikke hver
Dag er lige sent i Forbindelse med Kjøbenhavn.
Venligst Deres hengivne Johan Rohde

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 87. EH 0124 J Rohde til E Hannover 1902-12-12