Spring til indhold
Menu

13.8.1902

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Frederik Peter Grünwaldt

Dokumentindhold

Wegmann giver Grünwaldt lov til at afhente et af hendes(?) malerier i hendes københavneratelier, selvom hun ikke er hjemme.

Transskription

Ny Taarbæk, Villa Rosenvang.
13 August 1902.
 
 
Undskyld at jeg saa længe lod Dem vente, men jeg havde saa lidt Tid at komme til Byen for at sige Besked angaaende Billedet. Kolonialhandler Specht nede i Huset vil nu give Dem Nøglerne til mit Atelier, for at De kan afhente Maleriet. Jeg vil kun bede Dem om ikke paa nogen Maade at rense eller fernisere Billedet. Jeg har selv vasket det efter at have taget det ned, saa det behøver kun at støves af med en blød Klud. Med Ønsket om at De maa faa en god Kopie af det forbliver jeg med megen Agtelse
Deres B. Wegmann


[postkortets adresseside:]
Til Herr Kapt[ain] Grünwaldt
Nørregade (?) Søgade 29 B 2
K

Afleveres hos Hr. Urtekræmmer
Specht
V.
Holkenhus
Vester Voldgade 86. Hj. af Stormgade.
Stuen.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevkortet. Desuden poststemplet bl.a.: Klampenborg 14.8.02 og København 16.8.02.
Taarbæk
København
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4964, 4°, kapsel 4
1902, 13.8., BW til F. Grünwaldt Page 1 1902, 13.8., BW til F. Grünwaldt Page 2