Menu

1902-07-19

Afsender

Harald Slott-Møller

Modtager

Emil Hannover

Transskription

  1. VII. 1902 [med blyant i Emil Hannovers hånd:] Slott-Møller
Kjære Hannover!
Jeg sender dig her nogle
Aftryk af mine Fri-
mærker og haaber at
du ved Lejlighed vil
sende mig et anerkjende[nde]
Ord navnlig om det lille
20 Øres der er mit
Kjælenavn saa at
Smærten over at være
blevet slaaet af Hr
Arkitekt Terkildsen af
Espergjærde og Hr
Litograf Hagen af
Odense ikke skal være
for overvældende.
Til Forklaring af Af-
[2]
trykkende[sic] tjener, at de
til signende i Farve,
”omtrent” er som jeg har
tegnet dem og at de
i andre Farver er tænkt
anvendt til andre
Værdier 3. 4. 5. 10 Ører[sic]
o.s.v.
Jeg ved jo ikke
hvorledes disse med
faste Pr og anden
Præmie belønnede
Arbejder er men jeg
synes det er berettiget
at stille sig lidt
skeptisk over for den
Odense Litograf
[3]
– Ak! hvor havde jeg
dog gjerne set at man
havde anvendt ... i
hvert Fald mit 20 Øre
– det havde været saa
Morsomt at have gjo[rt]
eet Frimærke der
gik til Udlandet.
Se nu paa Mærkerne
og vær saa fri for mer
Sludder om dem.
Hvordan lever I, jeg
haaber vel. Der var
blevet saa smukt i
Stuerne saa fint og
Og[sic] landligt og om
jeg nu end synes at
[4]
Haven var lidt ”Zirligere”
end det anstod sig en
landlig Have er det
dog en yndig Plet hvor
Solen kan skinne paa
Børnene og Roserne
dufte og Ribsene
modnes. Tiden giver
nok dine fine
Messingkjæder Patina
Hvordan skal det
dog gaa med den
Hirschsprungskes
Erhvervelse – det
er jo øjensynligt
at Madsen er i med
det. – – – . Hvilken
[5]
god Artikel h[?] V D
Ag havde skrevet om
Galleriet – havde
han virkelig været
ene om den?
Cecilie Paulsen Affairen
var jo ogsaa for-
nøjelig – hvorfor mon
Dagen[?] skånede ham
for at omtale
hans Gave til
Galleriet af ”Kain”
da Jorden til
sidst brændte ham
for meget under
Fødderne – Alt i
[6]
alt har det Ag maaske
været Paulsen en
dyrere Historie end
Galleriet.
For øvrigt lever vi
vel her og er nu
begge dybt inde
i Arbejder. Tiden
som i hvert Fald
jeg har er jo ikke
lang jeg skal nemlig
til 1te September
overtage Stilling
ved Aluminia og
det er jeg glad ved
[7]
selv om det nu
til en Begyndelse
er meget smaat
Hils nu Karen
paa det bedste
og vær selv hilset
fra os begge
din hengivne
Harald Slott-Møller

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev.
Den Hirschsprungske Samling