Spring til indhold
Menu

1902-02-09

Afsender

Ludvig Find

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Det lader til, at Ludvig Find har solgt et billede og takker Hannover for hans mellemkomst i den forbindelse. Find spørger desuden Hannover, om noget skulle forhindre, at han udstiller værket i Kunstforeningen.

Transskription

[foroven med blyant med Emil Hannovers hånd:] Find
Kære Hannover. Tak for Deres Brev
Det var mig i høj Grad kærkom-
ment, De ved, jeg selv helst vilde
have det saadan. Og Tak for Deres
Interesse for Sagen, det er den, jeg
skylder det gode Udfald. –
Der er vel ellers ingen Formaliteter
at iagttage ved saadant et Salg,
og jeg maa vel nok udstille Billedet i
Kunstforeningen?
Venlig Hilsen til
Deres Kone og Dem selv.
Deres heng.
Find.
Kochsvej 3. V. 9–2–02.

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev
Kochsvej, København
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 66. EH 0157L. Find til E. Hannover 9.02.1902