Spring til indhold
Menu

1902-12-10

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Med blyant, i Hannovers håndskrift
øv. th.: Rohde]
10 . XII[?] . 1902
Silkegade . 13
Kjære Ven
Det vilde glæde os, om De og Deres
Hustru havde Lyst og Tid at spise
Middag hos os sammen med et par
Venner første Tirsdag [d. 16]* Kl. 6 ½ .
Frakke!
S. u**
Med venlig Hilsen til Dem begge
Deres hengivne
Johan Rohde
*Skarp parentes sat af J. R.
**Dobbelt understreget

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 87. EH 0121 J Rohde til E Hannover 1902-12-10