Spring til indhold
Menu

Før 1894

Afsender

Julius Lange

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Lange beder Hannover tilbagesende noget, uden at det dog haster.

Transskription

Kjære Hannover!

Det haster ikke med Til-
bagesendelsen; De maa gjerne
beholde det, til jeg kommer
tilbage fra Tyskland.
Venlig Hilsen, ogsaa til
Deres Fader, som jeg beder Dem
lykønske til hans Helbredelse.

Deres JL.

Fakta

Brev
Dansk
Brevet er skrevet før 1894, da Adolph Hannover døde da. Dateringen bliver ikke mere sikker ved Langes omtale af sin rejse i Tyskland, da han var i landet mange gange i perioden 1884-1896, hvor han korresponderede med Emil Hannover, se oversigten over Langes rejser i G. Brandes og P. Købke: Udvalgte Skrifter af Julius Lange, vol 1, København 1900, p. 406. 
København
København
Adolph Hannover
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 78. EH 0025