Spring til indhold
Menu

1894-02-23

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde besvarer en forespørgsel fra Hannover om Jan Verkades uddannelse. Han påbegyndte uddannelse ved akademiet i Amsterdam, men afbrød den og flyttede siden til Paris, hvor han omgikkedes de unge symbolister, dog uden at være i lære hos en bestemt maler. Han har engang fortalt Rohde, at de eneste to malere der mestrer oliefarven er van Gogh og Vermeer. Rohde opfordrer ham til at se Verkades udstilling i København. Værkerne afslører, snarere end originalitet, et fint og følsomt sind, og hans portrættering er på linje med de bedste i kunsthistorien. Rohde mener Verkade vil blive glad, hvis Hannover skriver en artikel om ham, men opfordrer ham til at gøre det inden andre får samme idé. Jan Verkade har tidligere skrevet et brev til Rohde, indeholdende sine tanker om originalitet. Rohde mener, at Hannover allerede har læst det, men tilbyder ham ellers at se det. Han har vedlagt en håndskreven levnedsbeskrivelse på fransk om Verkade fra kunstnerens egen hånd.

Transskription

D. 23-II-94.
Kjære Ven!
De spurgte mig igaar om, hvem der
var Verkades Lærer. Da jeg i Dag
lod Spørgsmaalet gaa videre, sagde han
mig, at han ikke havde haft andre Lærere
end de gamle Mestre.
Han begyndte med at gaa et Par Aar paa
Akademiet i Amsterdam, men der lærte
han intet, boede et Par Aar paa
Landet, rejste saa til Paris, men
frekventerede intet Atelier — men “talte”
ofte med de unge Symbolister.
Mere fik jeg ikke ud af ham —
Han har engang sagt mig, at de to
eneste, han syntes havde forstaaet at
behandle “Olie”farven var van der Meer
[2]
og van Gogh — hvis det kan interessere
Dem.
Men gaa nu og se paa hans lille
Udstilling af et halvthundrede yderst
beskedne smaa Arbejder.
De vil ikke finde en meget original
Kunstner — men en meget fin og følelses-
rig. Man maa gaa til vore gode (eller
rettere til de bedste) gamle Kunstnere for
at finde en saa nobel og sikker Linje som
den man ser i hans karakterfulde, følte
Portrættegninger.
De vil sikkert glæde og gavne Manden ved
at skrive lidt om ham. — men gjør
det — hvis De har Lyst til det — inden
han bliver overbegriset andre Steder.
Venlig Hilsen
Deres hengivne
Johan Rohde
[3]
Om hans Mening om Originalitet har
han engang skrevet mig et langt Brev til
— som De vist har læst — det staar
i hvert Fald til Tjeneste —
[4]
Jan Verkade
né à Laandam près d’Amster-
dam 18 Sept 1868, de parents
faisant la commerce .
… 86 à l’académie, depuis
travaillant deux ans sous la
direction d’un beaufrère pein-
tre lui aussi —
etprès à Paris, ou il vu par
besoin plein du Sentiment qu’il
y a autre chose à faire qu’on fait
dans son pays —
Toute influencé des Impres-
sionistes – Première année
en Bretagne — croquis — plu(s)
de peintures — retour en Hollan-
de pour quelques mois —
retour à Paris et Bretagne.
Recherches de procédés de
peinture et à developper l’âme
Partenance l’italien(ne?)
[med Johan Rohdes håndskrift:] séjour au Cloitre de Fiesole (1893-94)

Fakta

Brev
Dansk
Vincent van Gogh, Jan Verkade
Den Hirschsprungske Samling
Brevets side 4, Verkades levnedsbeskrivelse skrevet på fransk, er i kunstnerens egen hånd.
Kasse 86. EH 0266 J Rohde til E Hannover 1894-02-23 1 Kasse 86. EH 0267 J Rohde til E Hannover 1894-02-23 2 Kasse 86. EH 0268 J Rohde til E Hannover 1894-02-23 3 Kasse 86. EH 0269 J Rohde til E Hannover 1894-02-23 4