Spring til indhold
Menu

Efter 1894

Afsender

Rasmus Christiansen

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen meddeler, at Slott-Møllers har solgt tre malerier, heriblandt et portræt af Olaf Poulsen, der har indbragt 1000 kr.

Transskription

[med blyant:]
 Kjære H!
 Jeg var hos Slott-Møllers i Aftes. 
 De fortalte mig den glædelige
 Nyhed at de havde solgt Olaf
 Poulsens Portræt til Hegel for
 1000 Kr samt to mindre Bil-
 leder til ialt 300 Kr
 Deres heng. 
 R. Chr:
[med pen:]
 Da jeg i Dag har modtaget Pengene fra
 Professor Nyrop, saa vedlægger jeg hele Beløbet
 225 Kr, hvilket altsaa med de tidligere
 25 Kr bliver i alt 250 Kr [dobbeltunderstreget]

Fakta

Brev
Dansk
Brevet er udateret, men er skrevet efter 1894, hvor Harald Slott-Møller malede sit portræt af Olaf Poulsen.
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 62. EH 0273 R. Christiansen til E. Hannover udateret