Spring til indhold
Menu

2.2.1894

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Carl Melchior

Dokumentindhold

Wegmann er blevet inviteret til middag og spørger, om der er tale om et større selskab. I så fald kan hun ikke komme, men i modsat fald gerne. 

Transskription

2 Februar 94.

Kjære Herr Melchior!

Min bedste Tak for Deres venlige Indbydelse. Jeg er rigtignok ikke forberedt paa nogen som helst Middag, da jeg endnu slet ikke har faaet mine Kufferter hertil, men jeg haaber at der ikke er Tale om Selskab, men kun en Middag sammen med Dem og Frue. Hvis dette er Tilfælde[t] vil jeg gjærne komme og hilse paa Dem, men ellers maatte jeg desværre give Afkald derpaa. Jeg vilde have
[2]
kommet op til Dem for at tale lidt om det, da det altid bedere forstaaes mundtligt, men jeg vil næppe faa Tid dertil, og derfor beder jeg Dem sende mig et par Ord angaaende Middagens Karakter. 

Med venlig Hilsen til Dem og Frue
Deres hengivne
B. Wegmann
 

I Breslau var der slet ingen Selskabelighed, da der jo var Sorg i Huset, men jeg tør nok sige at min Smag for Selskabelighed ikke er bleven større end tidligere, og det skyldes kun Deres og Frues Elskværdighed hvis
[3, egentlig side 1 igen]
jeg alligevel gjærne vil komme til Dem.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Privateje