Spring til indhold
Menu

7.3.1894

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Harriet Melchior

Dokumentindhold

Wegmann har glemt hvilken dag, hun var inviteret til.

Transskription

7 Marts 94.
 
Kjære Harriet!
 
Du vil faa et godt Begreb om min Hukommelse naar du hører at jeg nu alligevel har glemt hvad dag jeg skal komme, men det hjælper ikke, jeg maa bede dig med et par Ord lade mig det vide. Forhaabentlig er det ikke allerede for seent, og 
[2]
I har maaske maattet vente.
Med mange Undskyldninger
og ditto Hilsener
din hengivne
B Wegmann.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, Acc. 1988/44
7.3.1894, 1 7.3.1894, 2