Spring til indhold
Menu

1894-02-23

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover har haft besøg af Slott-Møllers. Han har ved den lejlighed diskuteret deres måde at omgå venner på, og de har givet udtryk for fortrydelse angående deres konflikt med Rohde [se Hannovers brev til Rohde 21. februar 1894]. De har dog nu hidset sig op over et forslag, stillet af Zeuthen, om H.N. Hansens optagelse på Den frie Udstilling. De har bedt Hannover meddele Rohde deres holdning desangående for at undgå flere uoverensstemmelser med denne. Hannover beder Rohde om snart at besøge ham.

Transskription

Kjøbenhavn d. 23 Febr. 1894.
Kjære Ven,
Slott-Møllers Besøg i Aftes
betød lutter Blidhed og Fordragelighed.
Jeg drøftede til Kl. 2 i Nat uforbe-
holdent med dem deres Forhold til deres
Venner, og de havde aabenbart
nogen Fortrydelse af Balladen med
Dem.
Imidlertid: Sprængstof kan man
jo finde allevegne i disse anar-
kistiske Tider, og saadant nyt
Sprængstof har de fundet i
Zeuthens Forslag til at optage
H.N. Hansen i den fri Udst.
Slott-Møllers havde, sagde de,
ifjor stemt for ham, men senere lyk-
ønsket dem selv til, at han ikke
var kommen med. Saa daarlige
viste hans Billeder sig at være
paa Charlottenborg. Nu ønskede de
[2]
gærne, De skulde vide, at det ikke
var efter deres … Hoved, hvis han
alligevel blev optagen i Aar. Og
for at undgaa nye personlige Skær-
mydsler med Dem, bad de mig med-
dele Dem dette.
Hvilket jeg herved gjør.
Se snart op til mig.
Deres hengivne
E.H.

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 146. EH 0073 E Hannover til J Rohde 1894-02-23 1 Kasse 146. EH 0074 E Hannover til J Rohde 1894-02-23 2