Spring til indhold
Menu

1886-06-15

Afsender

Julius Lange

Modtager

Christian Frederik Falbe

Dokumentindhold

Langes anbefaling af Hannover til C.F. Falbe.

Transskription

Kjøbenhavn d. 15 Juni 1886.
 
 
Højstærede Hr. Kammerherre
 
I Erindring om de overordentlige
Tjenester, som De viste mine Studier
under mit Ophold i London i Som-
meren 1882 med at skaffe mig Adgang 
til de største Privat-Gallerier, tilla-
der jeg mig at anbefale min unge
Ven Hr. Emil Hannover til en
lignende Velvillie fra Deres Excellences
[2]
Side. Uagtet sin Ungdom maa
Hr. Hannover betragtes som en Viden-
skabsdyrker, der alvorlig studerer Kun-
stens Historie: Han forbereder sig til 
et Arbejde over Watteau, og det er
ham derfor af speciel Vigtighed at faa
Lejlighed til at studere Samlingen
i Hertfordhouse; men forøvrigt vil
han selvfølgelig ogsaa have den største
Nydelse og Udbytte af at se de store
Gallerier i Bridgewaterhouse i Gros-
venorhouse etc.
Idet jeg fremdeles anbefaler
[3]
mig i Deres Excellences Erindring
forbliver jeg
med udmærket Højagtelse
Deres
 
Jul. Lange.
 
 
 
Deres Exc. Hr. Kammerherre Falbe
London

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
London
Emil Hannover
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 78. EH 0087 Kasse 78. EH 0088 Kasse 78. EH 0089