Spring til indhold
Menu

1886-10-10

Afsender

Julius Lange

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Lange beklager, at han ikke var hjemme pga. af et møde om Kunstakademiets fremtid. Han takker for fremsendelsen af Hannovers Watteau-manus.

Transskription

10/10 86.
 
Kjære Hannover
Tak for Deres Hensigt at besøge
mig; det gjør mig ondt at jeg ikke var
hjemme, saa meget mere som jeg samme
Aften spildte Tiden paa den pinagtigste
Maade med endeløse Forhandlinger 
Tak for Watteau, det er fornøjeligt
at se!
Er det Dem ikke belejligt at komme
til mig Mandag eller Tirsdag Aften.
Send mig et Par Ord.

Deres hengivne Jul. Lange 

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 78. EH 0094