Spring til indhold
Menu

1886-08-10

Afsender

Georg Brandes

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Brandes skælder Hannover ud over hans "Jean-de-Franceri", dvs. hans brug af franske gloser i en artikel indsendt til Politiken. Brandes kan ikke udstå denne sprogbrug, og har derfor tilladt sig at redigere i artiklen inden den blev sendt ind til redaktionen.

Transskription

10 Aug. 
[Tilføjet med blækstift af Hannover:]
86
   Kjære Hannover!
Deres lille Stykke er idag indleveret 
til Politiken. Jeg har tilladt mig at slette 
lidt og rette en Del paa Grund af 
den — undskyld mig — rent ud væm=
melige Kaufmannske og Berendsenske 
Stil, hvor et enkelt dansk Ord af 
og til kommer flydende i Suppen 
af de franske. Vore Læsere er for 
Halvdelens Vedkommende Bønder og Al=
muesmænd. Vi andre skriver for  
dem. Gak De hen og gjør ligesaa, 
 
[2]
 
naar De vil skrive i et Venstre-Dagblad[.]
Ord, der ei udtales som de skrives, f. Ex
Boudoir — et væmmeligt, meningsløst 
for en Bonde uudtaleligt Ord — ce 
siècle charmant, Amateur, og 10000 
andre Grueligheder er slettet og erstattet 
med simpelt …umnedresprog. 
   Undskyld Udtrykkenes Styrke, men 
dette er min Afsky. Al min Bestræ-
belse som dansk Skribent er gaaet ud 
paa at gjøre Sligt umuligt. Og nu 
De — hvad vilde De sige om vi andre 
 
[3]
 
fyldte vore Artikler for Dem med 
Græsk, som De jo ikke kan. 
Jo færre Sprog man behersker, 
des mere ængstelig skulde man 
være for dette sødladne Jeandefranceri. 
De skriver endog “Gravurer”. Skam 
Dem! 
Jeg holder meget af Dem, 
derfor skjælder jeg Dem ud. Jeg reiser 
en lille uges Tid paa Landet. 
Derefter er De altid velkommen, 
naar De vil besøge mig 
Deres    G. B. 
 

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 58. EH 0350 G Brandes til E Hannover 1886-08-10 1 Kasse 58. EH 0351 G Brandes til E Hannover 1886-08-10 2 Kasse 58. EH 0352 G Brandes til E Hannover 1886-08-10 3