Spring til indhold
Menu

Udateret

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Julie Hegel

Dokumentindhold

Wegmann har forgæves opsøgt Hegel.

Transskription

Kjære Frue!
Da jeg var herinde idag, jeg boer ellers i Klampenborg, vilde jeg sige Farvel til Dem, for nu reiser jeg snart. Tak for Deres venlige Brev der har glædet mig meget. Altsaa paa Gjensyn til Efteraaret[,] indtil da en venlig Hilsen fra Deres hengivne
B Wegmann.
 
[dokumentet er et kort, hvis anden side er påskrevet:]
B. Wegmann.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår ikke af visitkortet.
Taarbæk
København
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 3742, 4°, Breve til familien Hegel