Menu

Udateret

Afsender

Georg Achen

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Achen undskylder at have lånt Hannovers hængekøje uden hans vidende, men trøster ham med, at forskellige kendte personer har ligget i den. Han beder Hannover hilse Carl Behrens.

Transskription

Kjære Hannover, uden Deres
Vidende, har vi været saa
frække at laane Deres Hænge-
køje, hvorfor jeg sender Dem
min Tak; forskjellige berømte
Personer har hvilet i den
[2]
det trøster Dem maaske. –
Hilsen til Dem og Deres
Familie sendes fra min
Kone og Deres
G Achen
Desværre fik jeg ikke sagt
farvel til Hr Behrends vil
De hilse ham –

Fakta

Brev
Dansk
Carl Behrens
Den Hirschsprungske Samling