Menu

Udateret

Afsender

Michael Ancher

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Kjære Hr Hannover!
Desværre havde jeg ikke Aandsnærværelse
til at standse Dem forleden Dag; jeg vilde have
spurgt Dem, om De ikke i Politiken, som De
vel nærmest har til Disposition, vilde omtale
min Udstilling, saa De vistnok ved er arran-
geret i disse Dage i Anledning af Auction.
Maaske kan det ske endnu; imorgen Kl 10
eller før (der aabnes Kl 11 for Publikum) siger
jeg til nogle Venner om at komme derop,
har De Tid og Lejlighed saa kom med.
Hotel Dania Med største Høiagtelse
St Strandstræde. Deres
Michael Ancher

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling