Menu

Breve fra Georg Brandes

Søgeresultater: 23

Udateret

Georg Brandes

Emil Hannover

Brandes beklager sig over, at han aldrig får ro: Uanset hvor han befinder sig er der nogen der anmoder ham om diverse...

3. oktober

Georg Brandes

Emil Hannover

3 Oct    Kjære Hr. Hannover Det er mig en stor Beroligelse, at De ikke finder Artiklen altfor ringe. Naar man gaar ud...

1884-10-02

Georg Brandes

Emil Hannover

Brandes inviterer Hannover på besøg, selvom han for tiden er overbebyrdet med arbejde.

1886-01-06

Georg Brandes

Emil Hannover

Hannover inviteres til at komme en dag og hente nogle billeder.

1886-08-10

Georg Brandes

Emil Hannover

Brandes skælder Hannover ud over hans "Jean-de-Franceri", dvs. hans brug af franske gloser i en artikel indsendt til ...

1887

Georg Brandes

Emil Hannover

Brandes inviterer Hannover på frokost følgende torsdag. Ved samme lejlighed kan han få en anbefaling med til minister...

1887

Georg Brandes

Emil Hannover

Brandes roser en afhandling han har fået til gennemlæsning af Hannover, men retter samtidig et par sproglige urenhede...

1888-01-10

Georg Brandes

Emil Hannover

10 Jan. 88Kjære Hr. Hannover! Tillad mig, som har en Snes ubesvarede Skrivelser lig=gende for mig, at svare paa et Ko...

1888-04-01

Georg Brandes

Emil Hannover

1 April 88Kjære Hr. Hannover!Jeg havde den Fornøjelse nyligt at se Deres Forældre og erfare det nyeste om Dem. Jeg ta...

1888-10-07

Georg Brandes

Emil Hannover

Kjære Hr. Hannover!  Arbejdet paa min Bog er saa anstrengende for mig og optager mig saa ganske, at jeg ikke er i Sta...

1888-10-23

Georg Brandes

Emil Hannover

23/10-88 Kjære Hr. Hannover! Det er jo ganske urimeligt om end meget elskværdigt af Dem at sende mig et heftet Exempl...

1889-01-12

Georg Brandes

Emil Hannover

[Øv. th. tilføjet m. blyant — af Hannover?:]B 12.1.89.   Kjære Hr. Hannover!I al den Tid, jeg boede i Berlin, har jeg...

1889-12-30

Georg Brandes

Emil Hannover

30 Dec. 89    Kjære Hr. Hannover!Tak for Afhandlingen om Gallé som jeg med Fornøjelse har læst.    Men til min Tale m...

1890-01-09

Georg Brandes

Emil Hannover

[Øv. tv. dateret af E. Hannover m. blyant:]9/1-90    Kjære Hr. Hannover!Megen Tak for Deres venlige Brev. Jeg kan ikk...

1891-04-29

Georg Brandes

Emil Hannover

Brandes takker for en indbydelse. Hans kone vil dog gerne blive hjemme.

1891-05-08

Georg Brandes

Emil Hannover

Martin Sachs vil ikke betale til en indsamling til Slott-Møllers, så Brandes lover at yde to bidrag.

1891-05-09

Georg Brandes

Emil Hannover

Bissen har takket ja (formentlig til at deltage i indsamlingen til Slott-Møllers. Se Brandes' brev til Hannover 8. ma...

1892-10-18

Georg Brandes

Emil Hannover

18 Oct. 92.  Kjære Hr. Hannover Det glæder mig at min Dessein med Kunstforeningen gav et lille Resultat.    Det er me...

1893-08-22

Georg Brandes

Emil Hannover

Kjære Hr. Hannover Tak for Deres Brev idag, som gjorde mig meget ondt. Hvad der vidst krænkede mig var, at De paa løs...

1894-07-16

Georg Brandes

Emil Hannover

Brandes har erfaret, at Hannovers far er død, og kondolerer i denne anledning.