Menu

1889-04-06

Afsender

Rasmus Christiansen

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen og hans bror vil ankomme til Paris i den første uge af maj og beder Emil Hannover skaffe dem logi. Christiansen er interesseret i et bestemt værelse til 70 francs, som han og broderen kan dele, men lader valget være op til Hannover, som også forsikres om, at de to ikke vil lægge beslag på hans tid i den franske hovedstad. Han fortæller, at Forårsudstillingen i København er åben, men ikke synderlig interessant. Og han hilser fra Johan Rohde, der ikke når til Paris denne sommer.

Transskription

Kjøbenhavn d: 6te April 89
Kjære Hannover!
Tak for Deres mange og gode
Oplysninger. Foreløbigt er det bestemt
at vi komme til Paris mellem
den 1 - 8de Mai, Dagen kan jeg ikke
endnu nøjere bestemme, men jeg skal
underrette Dem derom senere.
Jeg vil være Dem uendelig forbun-
den, hvis De paa mine Vegne
vil sikre os et Værelse til vor Ankomst.
Hvis den paa 5te Sal med Terrasse
kan faas for 70 Francs pr Maaned og
hvis vi begge kunne bo i et saadant
Værelse, saa vilde jeg meget foretrække
det, da jeg finder det meget billigt.
Imidlertid vil jeg fuldstændig overlade
det til Deres Afgjørelse, hvad De mener
er heldigst for os, og jeg takker Dem
[2]
paa Forhaand. Deres Ængstelse med
Hensyn til at vi muligvis skulde
blive Dem til Besvær ved at lægge
Beslag paa Deres Tid dernede, vil
jeg hurtigst muligt befri Dem for.
Jeg kan forsikre Dem, at naar jeg rejser,
saa stoler jeg paa at kunne klare
for mig selv. og Det kunde aldrig fal-
de mig ind et Øjeblik at vilde be-
nytte et Bekjendtskab paa en saa for-
dringsfuld Maade, da jeg allerede synes
det er meget, hvad De udretter for
mig ved at have Ulejlighed med at
bestille Logi.
Foraarsudstillingen er nu
aaben, men den er ikke videre
interressant.
Mange Hilsener fra Der til
Dem og Deres Frue med Ønsket om
Gjensyn inden ret længe.
Deres hengivne
R. Christiansen
Hilsen fra Rohde. Han kommer
vist ikke til Paris i Sommer.

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev
København
Alice Hannover, Johan Rohde
Den Hirschsprungske Samling