Menu

1888-08-17

Afsender

Sofie Holten

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Sofie Holten takker for Hannovers artikel om dansk kunst på den nordiske udstilling, som både har interesseret og overrasket hende. Hun skal hilse fra Frk. Frimodt, og beder også Hannover hilse sin kone.

Transskription

Hjortnæs pr. Sorø. –
17de Au. 1888. –
Kære Hr: Hannover!
Der er drevet lang Tid hen inden jeg har faaet skrevet og
takket dem for Deres Venlighed at sende mig deres Artikel
fra Tilskueren om dansk Malerkunst paa den nordiske Udstilling –
Den har i flere Henseender interesseret mig, paa enkelte Punkter
overrasket mig, men det vilde jo være den omvendte Verden
om Kunstnerne gav sig til at kritisere Kunstkritikerne. –
Frøken Frimodt har bedt mig hilse Dem og Deres Frue og jeg beder
dem ogsaa hilse deres Frue fra mig – de selv modtage en
venlig Hilsen fra deres hengivne
Sofie Holten

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev
Johanne Frimodt, Alice Hannover
Den Hirschsprungske Samling