Menu

1888-03-27

Afsender

Julius Lange

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Lange takker for tilsendelsen af to fotografier af kunstværker i Dresden.

Transskription

Kære Ven! Min bedste Tak for Besørgelsen
af Fotografierne, som ere komne mig i Hænde i
Dag i særdeles gode Aftryk. De skriver, at De har
betalt dem; men De skriver ikke, hvad Prisen var
af hvilken Grund det er mig umuligt strax at sende
Dem Beløbet; jeg haaber, at De snart sender mig Op-
lysning. Jeg er med min Familie flyttet til Østerbrogade
60, 4de Sal. Hils Treu mange Gange, hvis De end-
nu ser ham, og i hvert Fald Deres Hustru.

27/3 88.
Deres hengivne
Jul. Lange [Teksten er skrevet på et ‟Brevkort” med adressen:]
Herrn Emil Hannover
Struvestrasse 28.
Dresden.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevkortet. Desuden poststemplet i København med utydelig dato og i Dresden med datoen: 29/3/88.
København
Dresden
Alice Hannover, Georg Treu
Den Hirschsprungske Samling