Menu

1887-12-24

Afsender

Julius Lange

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Lange spørger Hannover, om han har hørt noget om en renæssancedolk, som p.t. er i Berlin.

Transskription

Juleaften 1887.
 
Kjære Ven!
Tak for Deres venlige Julehilsen, som glædede
mig meget. Jeg haaber snart at høre mere fra Dem.
Hils ogsaa mange Gange Deres ‟lille kjære Kone” og
anbefal mig i hendes Erindring. – Ser De noget
til den berømte Renaissancedolk, som for Tiden er
nede i Berlin under Bodes Varetægt, til Erklæring fra
ham an[?] ‟den Herrn vom Kunstgewerbemuseum”, saa hils
den fra mig og sig at nu maa den snart komme hjem og ikke
spilde mere Tid for mig. Deres heng. Jul. Lange [Teksten er skrevet på et ‟Brevkort” med adressen:]
Herrn Emil Hannover
Berlin.

Fakta

Brev
Dansk
Kortet er poststemplet København 24/12 og Berlin 26/12/87
København
Berlin
Wilhelm Bode, Alice Hannover
Den Hirschsprungske Samling