Menu

1885-03-11

Afsender

Julius Lange

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Lange takker for Hannovers anmeldelse af Vilhelm Kyhns skrift om tegneundervisning.

Transskription

Kjære Hannover!
Tak for det tilsendte. Jeg tror ikke, at
den brave og fortræffelige Kyhns Ord have
meget at sige, hverken til højre eller venstre.
Men han er en mærkelig Kunstner, og jeg
haaber at hans Pensel endnu maa sige
os meget.
 
11/3 85
 
Deres hengivne
Jul. Lange

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Vilhelm Kyhn
Den Hirschsprungske Samling