Menu

1885-12-22

Afsender

Julius Lange

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Lange foreslår et møde med Hannover.

Transskription

Kjære Hannover!
Tak for Meddelelsen. Jeg
vilde gjerne tale med Dem;
De kunde maaske give mig
et el. andet Vink om et
muligt Par Dages Ophold i
Dresden. Kunde De ikke
ved Middags- eller Aftenstid
Onsdag komme til mig;
[2]
hvis ikke, saa lad mig vide,
hvornaar jeg kan træffe Dem
i Byen.
 
22/12 85
Deres hengivne
Jul. Lange
 

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Den Hirschsprungske Samling