Menu

Efter 1894

Afsender

Rasmus Christiansen

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen meddeler, at Slott-Møllers har solgt tre malerier, heriblandt et portræt af Olaf Poulsen, der har indbragt 1000 kr.

Transskription

[med blyant:]
Kjære H!
Jeg var hos Slott-Møllers i Aftes.
De fortalte mig den glædelige
Nyhed at de havde solgt Olaf
Poulsens Portræt til Hegel for
1000 Kr samt to mindre Bil-
leder til ialt 300 Kr
Deres heng.
R. Chr:
[med pen:]
Da jeg i Dag har modtaget Pengene fra
Professor Nyrop, saa vedlægger jeg hele Beløbet
225 Kr, hvilket altsaa med de tidligere
25 Kr bliver i alt 250 Kr [dobbeltunderstreget]

Fakta

Brev
Dansk
Brevet er udateret, men er skrevet efter 1894, hvor Harald Slott-Møller malede sit portræt af Olaf Poulsen.
Den Hirschsprungske Samling