Menu

1885-11-05

Afsender

Julius Lange

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Lange besvarer en forespørgsel fra Hannover om engelske baroksamlinger.

Transskription

Kjære Hannover!
Jeg vil dog blot bemærke, at hvis
der med ‟Palais de Cromwell” ikke
menes andet end det Palais, hvori
Oliver Cromwell som Protektor resi-
derede, saa var det Whitehall i Lon-
don, som fra Stuarternes Tid indeholdt
bl. A. de berømte Dekorationsmalerier
af Rubens. Fra Whitehall solgtes
desuden under Cromwells Regering
Carl Is berømte Kunstsamling
ved Auktion 1653. Om disse For-
hold maa jeg henvise Dem til Waagens
[2]
Kunstwerke und Künstler in England
I, eller bedre til den større og 
nyere engelske Udgave af samme
Værk: Art Treasungs [sic] in Great
Men Deres Forespørgsel indeholder
en for knap Angivelse af det
omspurgte Objekt. Alene Sammen-
hængen, hvori Udtrykket forekommer,
vilde have givet en tydeligere An-
visning paa, i hvilken Retning
der skulde søges.
 
5/11 85
Deres hengivne
Jul. Lange

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Den Hirschsprungske Samling